O wystawie

”1 Dywizja Pancerna w walce”

SPONSOR

SPONSOR

Projekt ten został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie w ramach programu – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


KUSTOSZ

Krystyna Szypowska