Strona: Miejscowości na Kresach (Kami.net.pl)

Strona internetowa z miejscowościami i mapami, prowadzona przez Ewę Kamińską oraz Adama Kamińskiego.

Zobacz pełny spis osób z tego źródła danych.

Zobacz stronę internetową www.kami.net.pl/kresy

Kontakt: Ewa Kamińska lub Adam Kamiński

Baza 54 812 miejscowości z województw:
- białostockiego
- lwowskiego,
- nowogródzkiego,
- poleskiego,
- stanisławowskiego,
- tarnopolskiego,
- wileńskiego,
- wołyńskiego,
- częściowo krakowskiego i lubelskiego
z przyporządkowaniem do gmin i powiatów (częściowo uwzględnione powiaty: gorlicki, jasielski, limanowski i nowosądecki w województwa krakowskiego).

Miejscowości są przyporządkowane do schematu parafii kościoła rzymsko-katolickiego Archidiecezji Lwowskiej, Diecezji Przemyskiej i Diecezji Łuckiej, Archidiecezji Wileńskiej oraz schematu kościoła grecko-katolickiego Archidiecezji Lwowskiej, Diecezji Przemyskiej i Diecezji Stanisławowskiej. Informacje o przynależności od 1934 roku części dekanatów diecezji przemyskiej do Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny (na podstawie schematyzmu AŁŁ na rok 1936) znajdują się w uwagach do odpowiednich parafii. Więcej na ten temat można poczytać w artykule „Administracja Apostolska Łemkowszczyzny”. Dla województwa wileńskiego przyporządkowanie miejscowości do parafii jest przybliżone, gdyż nie posiadamy wiarygodnych źródeł mogących określić taką przynależność.

Wszystkie dane według stanu na lata 30-te XX wieku. Stan sprzed reformy administracji w roku 1938. Baza zawiera spis ksiąg zawartych w zespole 618/2 z Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie wraz z numerami odpowiednich filmów w FamilySearch Library.

Około 91 procent miejscowości jest zlokalizowanych na mapie przygotowanej na podstawie przedwojennych map Wojskowego Instytutu Geograficznego.

Wykaz przygotowany na podstawie:

 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)
 • Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo wileńskie 1938 (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 • Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini Lwów 1932
 • Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini Lwów 1936
 • Schematyzm Diecezji Przemyskiej na rok 1933
  Schematyzm połączonych Eparchii Przemysko-Samborsko-Sanockiej na rok 1934
 • Schematyzm grecko-katolicki Diecezji Stanisławowskiej na rok 1938
 • Schematyzm duchowieństwa Lwowskiej Archeparchii 1935-1936
 • Schematismus Archidioceseos Metropolitanae Graeco-Catholicae Leopoliensis 1881 (pomocniczo)
 • Schematyzm grecko-katolicki Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny na rok 1936
 • Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno domini 1938 (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 • Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 1933 i 1934 (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 • Jacek Tokarski „Ilustrowany przewodnik po zabytkach Ukrainy” tom 2
 • Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosek „Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku”
 • dr. M. Orłowicz „Ilustrowany przewodnik po Wołyniu”
  Wikipedia – wolna encyklopediia
 • Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego ze strony Archiwum Map WIG