O nas

Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia jest prezentowane przez Fundację Kresy Syberia, z siedzibą w Polsce i działającą na całym świecie. Kresy-Syberia została założona 17 września 2001 roku przez Stefana Wiśniowskiego, australijsko-polsko-kanadyjskiego syna syberyjskiego deportowanego. Zaczęło się jako internetowe forum dyskusyjne, które zgromadziło 65 000 wiadomości od ponad 1200 członków i trwa do dziś.

Większość pierwszych członków grupy to dzieci ocalałych z II wojny światowej z Kresów Wschodnich (“Kresy”) mieszkających obecnie na Zachodzie. Po osiągnięciu wieku średniego, to Drugie Pokolenie starało się zrozumieć, przez co żyli ich starsi. Wielu członków grupy to sami ocaleni, którzy mieli bardzo potrzebny “naoczny świadek” walki o wolność i przetrwanie we wschodniej Polsce i przymusowej emigracji.

Ważne jest, aby pamiętać, i w centrum filozofii Kresy-Syberia, że grupa zawsze była wieloetniczna i wieloreligijna. Polska przed II wojną światową była mieszanką wielokulturową i nasza grupa zdecydowała się odzwierciedlić tę wartość. Jesteśmy dumni z przyłączenia się do młodszych i starszych pokoleń, Polaków na emigracji z tymi w kraju oraz obywateli II Rzeczypospolitej (1919-1939) wszystkich grup narodowych i religijnych.

W miarę upływu czasu nasza grupa podjęła szereg konkretnych celów. Przede wszystkim młodsi członkowie (dzieci i wnuki) musieli kształcić się na temat prowincji Kresy i losu ich bliskich. Zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce komunistycznej ten aspekt wojny nie był nauczany, a w wielu rodzinach nawet nie dyskutowano. W rezultacie niewielu z Drugiego Pokolenia znało nawet własną historię rodziny.

Poza tym członkowie grupy rozpoczęli poszukiwania informacji archiwalnych rozrzuconych w słabo dostępnych archiwach na całym świecie, a także w rękach samej powojennej diaspory polskiej. Badaliśmy życie na Kresach przed wojną, losy jego obywateli w czasie wojny i ich losy po wojnie. Z czasem grupa zgromadziła, zdigitalizowała i pobrała tysiące fotografii, dokumentów i pamiętników na swoją stronę internetową oraz nawiązała bliskie kontakty z wieloma polskimi archiwami i muzeami na całym świecie.

W 2008 roku nasza kolekcja stron internetowych zaczęła osiągać pojemność. Liczba członków wzrosła do ponad 700 w ponad 20 krajach, a wzrost zaczął rosnąć szybciej w miarę rozprzestrzeniania się informacji o grupie. Podjęto decyzję o utworzeniu Fundacji Kresy-Syberia w celu zorganizowania naszych zbiorów w Wirtualnym Muzeum i wprowadzenia organizacji na wyższy poziom, aby lepiej promować światową koordynację badań i pamięć o historii Kresów i jego narodów. Fundacja jest zarejestrowana jako organizacja charytatywna w Warszawie. Wspierające oddziały Fundacji istnieją we wszystkich zakątkach świata, takich jak RPA, Kanada, Wielka Brytania, USA, Australia i Nowa Zelandia. Niektóre z nich są zarejestrowane jako organizacje charytatywne w swoich krajach lokalnych.

Fundacja jest naprawdę wielojęzyczna. Wielu rdzennych Anglików polskiego dziedzictwa kładzie największy nacisk na edukację świata zachodniego. Rosnąca grupa rodowitych Polaków jest w stanie najmem ważnej pracy edukacyjnej i pamiątkowej Fundacji w samej Polsce. Nasze dzisiejsze członkostwo obejmuje nie tylko ocalałych, ich dzieci i wnuki, ale także ekspertów w historii Polski, archiwistów i polityków.

W centrum Fundacji Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia służy nie tylko zachowaniu zbiorów członków grupy, ale także zbiory i prace naukowe wielu indywidualnych historyków, aktywnych instytutów badawczych i archiwów na całym świecie. Zapewnia dostępne okno do tej słabo znanej historii i bazę, z której opracowywane są programy edukacyjne.

Ważnym elementem Wirtualnego Muzeum są porady, wsparcie i rekomendacje, które otrzymuje od kluczowych osób publicznych. Jego Honorowymi Patronami byli nieżyjący już Ryszard Kaczorowski, ostatni prezes Polskiego Rządu Na Uchodźstwie; Bogdan Borusiewicz, marszałek Senatu RP; Radosław Sikorski, polski minister spraw zagranicznych, a obecnie marszałek Izby Parlamentu; i zmarłego Janusza Krupskiego, a obecnie Jana Marka Ciechanowskiego, obu polskich ministrów spraw weteranów. Ma dwóch kapelanów honorowych: księdza Lucjana Królikowskiego, który osobiście sprowadził na wolność polskich sierot z Afryki oraz Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski. Do znanych ekspertów doradzających ekipie zajmującej się rozwojem eksponatów i zapewniających dokładność prezentowanych informacji należą: autorka “GULAG” Anne Applebaum, historyk Sir Martin Gilbert oraz profesorowie Norman Davies, Janusz Cisek, Mieczysław Biskupski, Marek Jan Chodakiewicz, Tadeusz Piotrowski, Ewa Thompson i Piotr Stachura.

Wiele ważnych instytucji zgodziło się również współpracować z Fundacją Kresy-Syberia i dzielić się swoimi zbiorami. Wirtualne Muzeum czerpie korzyści ze współpracy z Hoover Institution w Stanford USA, Pilsudskim Instytutem Nowego Jorku, Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytutem Polskim i Muzeum Sikorskiego w Londynie, Towarzystwem Pamięci w Moskwie oraz organizacjami takimi jak Stowarzyszenie Osadników Kresowych (Warszawa) i Polskie Stowarzyszenie Kombatantów (Anglia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia).

Wraz z uruchomieniem Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberii w 70 rocznicę inwazji sowieckiej 17 września 1939 roku, zapoczątkowaliśmy nowy rozdział w historii Fundacji Kresy-Syberia. Od tego momentu jesteśmy w fazie budowania, zbierając świadectwa i wspomnienia pozostałych ocalałych, gdy są jeszcze z nami.

Potrzebujemy i cieszymy się z Waszego wsparcia i waszego wkładu, waszego czasu, waszych talentów i wsparcia finansowego, aby dokończyć tę pracę, która stała się naszą pasją – uhonorować obywateli polskich, którzy tak bohatersko walczyli o wolność i o samo życie na Kresach Wschodnich i na wygnaniu poza ukochaną Polskę podczas II wojny światowej.