Poprzednich
Następnego
Diaspory

Pokój 9a. Dylemat zachodnich wygnańców (1945-46)

Okręg wyborczy Wincenty

Żołnierz, Polski 2 Korpus Przesiedleńczy, Polski Korpus Przesiedleńczy w Wielkiej Brytanii

Posłuchaj jego narracji

Przeczytaj transkrypcję

Zobacz galerię

Fakty

Do maja 1945 r. Polskie Siły Zbrojne służące pod dowództwem brytyjskim liczyły 194 460 osób, a dodatkowo 46 618 cywilów i osób pozostających na ich utrzymaniu. Konferencje w Jałcie i Poczdamie w lutym i lipcu 1945 r. oznaczały…

Czytaj więcej

Referencje

Udaj się do świadectw