Galeria 1. Polskie Kresy | Pokój 1a. Historyczne Kresy

Zygmunt

Urzędnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, II RP

Zobacz galerię

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zdjęcia związane z Historycznymi Kresami

Fakty

Polska ekspansja na wschód sięga najwcześniejszych dni Polski. W 1018 roku król Bolesław I Chrobry, pierwszy król Polski, najechał i pokonał Rusi Kijowskiej w bitwie pod Bugiem. W latach 1241, 1259 i 1287 hordy Czyngis-chana przetoczyły się przez Europę, najeżdżając i paląc znaczną część Polski Wschodniej.