Bezwładnie

Pokój 3b. Wojska Polskie na Zachodzie (1940-45)

Kazimierz

Oficer Marynarki Wojennej, a następnie polski oficer łącznikowy, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Posłuchaj jego narracji

Zobacz galerię

Fakty

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie zostały podporządkowane rządowi polskiemu na uchodźstwie. Powstały one w dużej mierze z…