Sowiecki kontratak

Pokój 8a. Sowiecka ponowna okupacja Kresów (1944-45)

Barbara

Armii Krajowej (Wilenska AK) w Wilnie, Kresy Północno-Wschodnie.

Posłuchaj jej narracji

Zobacz galerię

Fakty

4 stycznia 1944 r. oddziały1 Frontu Ukraińskiego przekroczyły przedwojenny lonżański pograniczu wycofujących się Niemców. 16 marca 1943 r. Sowieci zarządzili werbowanie Polaków na dawne “kresy wschodnie” do armii Berlinga…