Sowiecki kontratak

Pokój 8b. Repatriacja (1944-1947)

Barbara

Armii Krajowej (Wilenska AK) w Wilnie, Kresy Północno-Wschodnie.

Posłuchaj jej narracji

Zobacz galerię

Fakty

21.07.1944 – Proklamacja Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, rządu tymczasowego pod ochroną ZSRR w opozycji do rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, w Londynie…