Cele

Celem Fundacji jest inspirowanie, promowanie i wspieranie światowych badań, pamięci i uznawania polskich zmagań obywatelskich pod okupacją i na uchodźstwie w związku z II wojną światową; i w ten sposób:

  • Zapisz doświadczenia polskich obywateli mieszkających w Polsce przed i w czasie II wojny światowej oraz ich życie na wygnaniu w czasie i po wojnie.
  • Skoncentruj się na doświadczeniach obywateli polskich dotkniętych inwazją sowiecką i okupacją wschodniej Polski, zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu.
  • Zachowaj pamięć o dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przed okupacją sowiecką oraz o obywatelach polskich różnych narodowości i religii, którzy żyli tam od wieków.
  • Wspierajcie wygnanych obywateli polskich i ich potomków w ich staraniach o zbadanie losów ich rodzin, poszerzenie ich wiedzy o ich polskich korzeniach i zacieśnienie ich więzi z narodem polskim.
  • Promowanie i wspieranie współpracy między członkami Polonii i Polaków mieszkających za granicą z narodem polskim w dziedzinie edukacji, badań, kultury, religii i ekonomii.
  • Budowanie wiedzy i doceniania kultury polskiej w polonijnych społecznościach.
  • Pogłębienie wiedzy i docenienia w Polsce Polonii i polskiej emigracji.
  • Promowanie osiągnięć naukowych i kulturalnych Polaków i Polonii.