Korzystanie z treści z tej strony internetowej
Fundacja Kresy-Syberia – Fundacja Kresy-Syberia,we współpracy ze wspierającymi nią organizacjami charytatywnymi (zwanymi łącznie “Kresy-Syberia”), zaprasza odwiedzających stronę internetową do korzystania z treści swojej strony internetowej w celach osobistych, edukacyjnych i innych niekomercyjnych. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków.

Prawa własności intelektualnej do treści
Kresy-Syberia jest właścicielem kompilacji treści zamieszczonych na tej stronie, w tym jej tekstu, obrazów, klipów audio i wideo, projektu, baz danych, kodów i oprogramowania (“Treść”), ale niekoniecznie jest właścicielem wszystkich materiałów w ramach tej kompilacji. Treści mogą być własnością Kresy-Syberia, być własnością innych osób i być wykorzystywane za ich zgodą lub wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niektóre Treści są własnością publiczną, a niektóre Treści są chronione prawami osób trzecich, takimi jak prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do reklamy, prywatność i ograniczenia umowne.

Treść jest identyfikowana jako “nie mająca znanych ograniczeń praw autorskich”, gdy Kresy-Syberia nie są świadome żadnych ograniczeń praw autorskich dotyczących ich wykorzystania. Może to oznaczać, że: (1) prawa autorskie istniały w tym samym czasie, ale nie zostały odnowione, lub prawa autorskie mogły wygasnąć, lub właściciel mógł celowo umieścić Treść w domenie publicznej; lub (2) na Treści nie ma oznaczeń praw autorskich ani innych oznaczeń wskazujących, że były to prawa autorskie lub w inny sposób ograniczone; lub (3) zapisy Kresy-Syberia nie wskazują na żadne dowody ograniczeń praw autorskich. Fakty te niekoniecznie oznaczają, że Treść jest w domenie publicznej, ale raczej wskazują, że nie znaleziono dowodów na to, że obowiązują ograniczenia praw autorskich.

Kresy-Syberia dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć informacji, które posiada, na temat statusu praw autorskich treści oraz zidentyfikować wszelkie inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Treści, takie jak znak towarowy, prawa do prywatności lub wizerunku, darczyńca lub inne ograniczenia umowne. Jednak Kresy-Syberia nie mogą zaoferować żadnej gwarancji ani zapewnienia, że wszystkie istotne informacje są dostarczane lub że informacje są poprawne w każdych okolicznościach. Twoim obowiązkiem jest określenie, jakich pozwoleń potrzebujesz, aby korzystać z Treści i, jeśli to konieczne, uzyskać takie pozwolenie. W przypadku konkretnych pytań lub informacji na temat Treści prosimy o kontakt z Administratorem Kresy-Syberia, Admin@Kresy-Siberia.org.

Dozwolone zastosowania
Kresy-Syberia zezwala również na osobiste, edukacyjne i inne niekomercyjne wykorzystanie Treści na następujących warunkach:

 • Musisz podać autora i źródło Treści, tak jak materiał z każdej pracy drukowanej;
 • Musisz również cytować i linkować, jeśli to możliwe, do Strony Internetowej Kresy-Syberia jako źródła Treści;
 • Użytkownik nie może usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności, w tym informacji o autorstwie, informacjach, kredytach i powiadomieniach umieszczonych w Treści lub w jej pobliżu;
 • Użytkownik musi przestrzegać wszystkich warunków lub ograniczeń innych niż prawa autorskie (takich jak prawa do znaków towarowych, prawa do reklamy i prywatności lub ograniczenia umowne), które mogą być określone w metadanych lub w inny sposób mogą mieć zastosowanie do Treści.

Często zadawane pytania dotyczące korzystania z treści Kresy-Syberia można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania poniżej.

Niektóre zastosowania wymagają uprzedniej pisemnej zgody
Użytkownik nie może wykorzystywać Treści do celów komercyjnych. Oznacza to, że użytkownik nie może sprzedawać Treści ani sprzedawać materiałów, produktów lub usług, które wykorzystują lub zawierają Treść, ani nie może wykorzystywać Treści do promowania lub reklamowania siebie lub innych osób, organizacji, przyczyn, produktów lub usług. Jeśli chcesz korzystać z Treści w jakimkolwiek celu innym niż dozwolony użytek, musisz uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Kresy-Syberia lub innego właściciela Treści, do którego zostałeś skierowany przez Kresy-Syberia. Jeśli użytkownik prosi o pozwolenie na wykorzystanie Treści tekstowych lub obrazów z Treści, może wysłać prośbę do Admin@Kresy-Siberia.org.

Znakami towarowymi
Wiele znaków towarowych, znaków usługowych i logo (łącznie “Znaki”) wyświetlanych na tej stronie internetowej, w tym “Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia” i logo Kresy-Syberia, są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami Fundacji Kresy-Syberia – Fundacji Kresy-Syberia. Nie wolno używać znaków towarowych Kresy-Siberia bez uprzedniej, pisemnej zgody. Znaki osób trzecich mogą być również wyświetlane na tej stronie od czasu do czasu. Zgadzasz się, że nic zawartego na stronie internetowej nie będzie interpretowane jako udzielenie licencji na korzystanie z jakiegokolwiek Znaku wyświetlanego na tej stronie internetowej bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Znaku.

Funkcje interaktywne i treści generowane przez użytkowników
Strona internetowa Kresy-Syberia zapewnia pewne interaktywne funkcje wymiany pomysłów i informacji w ramach realizacji swojej misji. Zapraszamy do interakcji z naszą witryną, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyła;
 • Zamieszczając treści, udzielasz Kresy-Syberii i osobom upoważnionym przez Kresy-Syberię, zgody na bezterminowe wykorzystanie ich do jakichkolwiek celów edukacyjnych, promocyjnych lub innych standardowych celów Muzeum;
 • Nie będziesz publikować żadnych treści, które są niezgodne z prawem, nękające, dyskryminujące, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne lub które naruszają prawa osób trzecich;
 • Będziesz publikować tylko treści, które są Twoje lub na które otrzymałeś zgodę od osoby lub podmiotu, który jest właścicielem treści i związanych z nimi praw własności intelektualnej;
 • Nie będziesz publikować treści, własnych lub osób trzecich, w celach reklamowych lub promocyjnych;
 • Rozumiesz, że Kresy-Syberia może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, transmisje, tablice ogłoszeń lub inne posty i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do edycji lub usunięcia wszelkich treści, które nie są zgodne z niniejszymi warunkami;
 • Rozumiesz i zgadzasz się, że Kresy-Syberia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z zamieszczenia Twoich treści lub za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, zniesławienie, pominięcie, obsceniczność, niebezpieczeństwo lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek zamieszczonych informacjach lub z powodu niepowodzenia lub opóźnienia w usunięciu takich treści;
 • Użytkownik nie będzie wprowadzał żadnych wirusów, robaków ani innych programów zaprojektowanych w celu uszkodzenia oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • Zgadzasz się, że nie będziesz zbierać informacji o użytkownikach tej strony internetowej ani wykorzystywać takich informacji w żadnym celu;
 • Nie masz mniej niż 13 lat.

Kresy-Syberia zastrzega sobie prawo do monitorowania treści lub informacji dostarczanych przez odwiedzających jej stronę internetową, według własnego uznania, oraz do edytowania lub usuwania treści, które w ocenie Kresy-Syberia nie są zgodne z niniejszymi warunkami lub są w inny sposób niewłaściwe, nieodpowiednie lub niewłaściwe.

Skargi dotyczące praw autorskich
W przypadku jakichkolwiek skarg lub zastrzeżeń do Treści zamieszczonych na stronie internetowej Kresy-Syberia, ponieważ nie zostały prawidłowo zaksięgowane lub zostały zamieszczone bez pozwolenia, prosimy o kontakt z Administratorem strony internetowej pod numerem Admin@Kresy-Siberia.org podając swoje dane kontaktowe oraz link do odpowiednich Treści.

Linki do stron internetowych osób trzecich
Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są pod kontrolą Kresów-Syberii. Linki te są udostępniane dla wygody naszych odwiedzających stronę internetową i wyłącznie w celach informacyjnych i nie wskazują na poparcie, sponsorowanie lub powiązanie kresy-Syberii z osobą trzecią ani na zawartość tych powiązanych stron internetowych, w tym na jakiekolwiek reklamy, które mogą być na nich zamieszczone. Kresy-Syberia nie ma kontroli nad tymi powiązanymi stronami internetowymi; nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, legalność lub zawartość tych powiązanych stron internetowych.

Linki ze stron internetowych osób trzecich
Jeśli zdecydujesz się na link do strony internetowej Kresy-Syberia, zgadzasz się przedstawić link w sposób, który nie stwierdza ani nie sugeruje, że Kresy-Syberia popiera Ciebie lub jakąkolwiek inną stronę trzecią lub jakiekolwiek produkty, usługi lub opinie zawarte na Twojej stronie internetowej oraz że link zawiera wyraźnie napisaną informację, że użytkownik opuszcza Twoją stronę internetową i uzyskuje dostęp do innej. Ponadto zgadzasz się nie oprawiać stron strony internetowej Kresy-Syberia ani nie transportować widzów do żadnego innego miejsca poza stroną internetową Kresy-Syberia, używając jej nazwy “Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia” lub jakiejkolwiek jej odmiany, bez uprzedniej pisemnej zgody Kresy-Syberia. Linkowanie do tej strony internetowej nie przyznaje żadnych praw własności ani udziałów w nazwie Kresy-Syberia lub jakiejkolwiek jej odmianie. Kresy-Syberia nie ma obowiązku linkowania ze swojej strony internetowej do Twojej strony internetowej ani świadczenia wzajemnych usług jakiegokolwiek rodzaju.

Program edukacyjny o historii Polski 20 wieku, dla szkół języka polskiego poza granicami Polski
Licencja Creative Commons
Niezależnie od innych postanowień niniejszych warunków, “Program edukacyjny do nauki historii Polski XX w. dla szkół polskich poza granicami kraju” Fundacji Kresy-Syberia jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Niektóre prawa zastrzeżone przez Fundację Kresy-Syberia lub innych właścicieli praw, zgodnie z ustaleniami z Fundacją Kresy-Syberia. Praca powstała w ramach “Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku” realizowanego za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2014 roku. Zezwala się na jakiekolwiek korzystanie z utworu, pod warunkiem przytoczenia ww. informacji, w tym informacji o obowiązujących licencjach i prawach posiadaczy “Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.

Zmiany w niniejszych Warunkach
Kresy-Syberia zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia, a zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Prosimy o częste sprawdzanie tej strony pod kątem jakichkolwiek aktualizacji lub innych zmian. Brak egzekwowania przez Kresy-Syberię któregokolwiek z tych warunków nie stanowi zrzeczenia się tych warunków.

Gwarancja i odszkodowanie
Korzystając ze strony internetowej Kresy-Syberia, oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje korzystanie będzie zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym z dozwolonym użytkiem. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Kresy-Syberię z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, podstaw powództwa, zarzutów, kosztów, wydatków, wyroków, zobowiązań, strat i szkód wynikających z i związanych z korzystaniem ze strony internetowej Kresy-Syberia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mogę umieszczać Treści na mojej osobistej stronie internetowej, blogu lub facebooku® lub innej stronie sieci społecznościowej?
Tak, o ile:
a) Zidentyfikować źródło i autora Treści, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi informacjami o podpisie bez zmian, a cytat zawiera adres URL strony internetowej;
b) Nie usuwaj żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacjach umieszczonych w Treściach, z których korzystasz, lub w ich pobliżu;
c) Nie używaj Treści do promowania, reklamowania lub sprzedawania siebie lub strony trzeciej, lub własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych osób, ani w żadnym innym celu komercyjnym lub nieautoryzowanym; i
d) Przestrzegać wszelkich innych warunków i ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do Treści.

2. Czy jest to nieautoryzowane użycie, jeśli host mojej witryny lub bloga dodaje reklamy do mojej witryny, bloga lub strony sieci społecznościowej?
Jeśli jest to jedyna komercyjna treść w Twojej witrynie lub na stronie, możesz opublikować Treść zgodną z niniejszymi Warunkami użytkowania.

3. Czy mogę używać logo Kresy-Syberia na mojej stronie internetowej?
Nie. Nie wolno używać logo Kresy-Siberia lub innych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Kresy-Siberia. Wyjątki mogą mieć zastosowanie, jeśli logo jest już zintegrowane z treściami, które Kresy-Syberia udostępniły do udostępniania na innych stronach internetowych za pośrednictwem wbudowanych linków lub znaków wodnych na obrazach.

4. Czy mogę używać Treści na koszulkach, które planuję sprzedawać?
Nie, byłoby to wykorzystanie komercyjne.

5. Czy mogę wykorzystać Treść w pracy badawczej lub innej pracy klasowej?
Tak, zachęcamy do cytowania, opisywania lub dołączania kopii Treści do swoich badań lub innych projektów klasowych, o ile:
a) Identyfikować autora i źródło Treści w taki sposób, w jaki użytkownik chciałby materiałować z dowolnej pracy drukowanej;
b) Identyfikacji strony internetowej Kresy-Syberia i cytowania jej adresu URL www.Kresy-Siberia.org jako źródła Treści;
c) Nie usuwaj żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności, w tym informacji o autorstwie, kredytów lub powiadomień umieszczonych w Treści lub w jej pobliżu; i
d) Przestrzegać wszelkich innych warunków lub ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do Treści.

6. Czy mogę używać Treści w moich wykładach i planach lekcji?
Tak, zachęcamy do korzystania z Treści w celach dydaktycznych zgodnych z dozwolonym użytkiem, o ile:
a) Identyfikować autora i źródło Treści w taki sposób, w jaki użytkownik chciałby materiałować z dowolnej pracy drukowanej;
b) Identyfikacji strony internetowej Kresy-Syberia i cytowania jej adresu URL www.Kresy-Siberia.org jako źródła Treści;
c) Nie usuwaj żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności, w tym informacji o autorstwie, kredytów lub powiadomień umieszczonych w Treści lub w jej pobliżu;
d) Nie używaj Treści do sprzedaży, promowania lub reklamowania swoich produktów lub usług ani do żadnych innych celów komercyjnych lub nieautoryzowanych; i
e) Przestrzegać wszelkich innych warunków i ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do Treści.