Diaspory

Pokój 9c. Na zawsze w ZSRR (1946-)

Okręg wyborczy Wincenty

Żołnierz, Polski 2 Korpus Przesiedleńczy, Polski Korpus Przesiedleńczy w Wielkiej Brytanii

Posłuchaj jego narracji (polski)

Zobacz galerię

Fakty

21.07.1944 – Proklamacja Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, rządu tymczasowego pod ochroną ZSRR w opozycji do rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, w Londynie…