Spis: 316 Kompania Transportowa (PWSK)Lista nazwisk kobiety które slużyły w 316 Kompanii Transportowej, Pomoczniczej Wojskowej Sluzby Kobiet (PWSK). Z książki pt. “Zapomniane Dziewczęta” napisana przez Bronisławę Sanejko-Kwaśnicką, Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” (Lublin 1995).

Zobacz spis osób z tego źródła danych.