Ochronka: Meksyk, Santa Rosa

Lista zawiera nazwiska 1463 uchodźców polskich, którzy po ewakuacji z Armią Andersa do Iranu w 1942 r. i pobycie na Bliskim Wschodzie, a następnie w Indiach ostatecznie zostali skierowani w 1943 r. do osiedla stworzonego dla obywateli polskich w Santa Rosa koło Leon w Meksyku. Lista została opracowana przez delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Bohdana Szmejko, w 1945 roku.

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.