Gallery – Post-war deportations and repressions

Displaying 61 - 90 of 129

File Upload
Photo ID: 955455
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Time Period:

After WWII

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955454
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Time Period:

After WWII

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955453
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955452
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955451
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955450
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955449
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955448
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955447
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955446
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955439
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955438
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955437
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955436
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955435
Title:

korespondencja z zesłania

Description:

korespondencja z zesłania

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955434
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955433
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955432
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955431
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955430
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955429
Title:

komendantura NKWD

Description:

komendantura NKWD

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955427
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955426
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955425
Title:

zesłaniec

Description:

zesłaniec

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955424
Title:

zesłańcy

Description:

zesłańcy

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

Related Wall of Tribute:
  • 99856

View More Details

File Upload
Photo ID: 955423
Title:

zesłaniec

Description:

zesłaniec

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kapłan-Biek, Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955422
Title:

zesłaniec

Description:

zesłaniec

Source:

Jan Kozakowski

Time Period:

After WWII

Country:

Poland

City/Town/Village:

Kazachska SRS

View More Details

File Upload
Photo ID: 955421
Title:

Siberian Deportee Zygmunt Kozakowski

Description:

Deported to Kazakhstan

Source:

Jan Kozakowski

Country:

Poland

Related Wall of Tribute:
  • 105495

View More Details

File Upload
Photo ID: 955419
Title:

książeczka pracy

Description:

książeczka pracy

Source:

Eugeniusz Kuszka

Country:

Poland

View More Details

File Upload
Photo ID: 955418
Title:

książeczka pracy

Description:

książeczka pracy

Source:

Eugeniusz Kuszka

Country:

Poland

View More Details