Flaga Anglii Flaga Polski

Hall of memories

Zobacz ponad 13 000 zdjęć oraz dokumentów od ocalałych, od historyków oraz archiwów z całego świata.

facebook twitter google plus youtube
Fact that you must know:
  • Sztab Armii Polskiej w Buzułuku w rejonie orenburskim w górach Uralu powstał 5 września 1941 r. wraz  z punktami rekrutacyjnymi zlokalizowanymi w Tatiszczewie, Tockoje, Kujbyszewie i Kołtubance.
  • Druga deportacja w dniu 13.04.1940 r. objęła 320.000 osób – rodziny “wrogów ludu”, w tym przede wszystkim bliskich ofiar realizowanej w tym samym czasie Zbrodni Katyńskiej. 80 % zesłanych do Kazachstanu stanowiły kobiety i dzieci.
  • W ramach pierwszej deportacji 10.02.1940 r. zesłano do przymusowej pracy na dalekiej północy ZSRR 220.000 obywateli polskich, głównie osadników wojskowych, leśniczych.
  • Ogółem od 1 do 2 milionów obywateli polskich zostało deportowanych w głąb ZSRR. Byli zmuszani tam do ciężkiej pracy, życia w ekstremalnie trudnych warunkach, nękani przez głód i choroby. Przynajmniej połowa z nich zmarła na zesłaniu.
  • Według szacunków polskiego rządu liczbę osób, jakie pozostały jeszcze na zesłaniu w ZSRR, określano na kwotę 271.325 Polaków, zmuszanych jednocześnie do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa.
  • 1 Armia Polska uczestniczyła w walkach o Berlin, które w maju 1945 r. zakończyły II wojnę światową.
  • Ponad 2,5 miliona żołnierzy wchodziło w skład Armii Czerwonej, przesuwającej się przez zachodnią Polskę na początku 1945 r. – 200 000 stanowili Polacy.
  • Wchodziła ona w skład 1 Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marszałka Rokossowskiego. W lipcu 1944 r. przekroczyła rzekę Bug.
  • Podpułkownik Zygmunt Berling został dowódcą 1 Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki.
  • W 1944 roku 2 Korpus został przeniesiony do Włoch, gdzie jako niezależna jednostka 8 Armii Brytyjskiej walczyć pod dowództwem gen. Olivera Leese.

Wall of Tribute

Survivor Testimonies

Lista ponad 66 000 polskich obywateli, tych którzy przeżyli jak też i tych, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej.

Survivor Testimonies

Obejrzyj wideoklipy ponad 700 wywiadów z ocalałymi, ich opowieści o represjach oraz walce o wolność.
BAJKOWSKI Stanislaw 01 Było dobrze, do roku 1935 Kolodzinska_ Śpiewa polską piosenkę
BAJKOWSKI Stanisław 04