Archiwum: Korpus Ochrony Pogranicza

Dane pochodzące z archiwum Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych www.swpfg.pl, zbierających archiwalia dotyczące Korpusu Ochrony Pogranicza – dotyczące słuzby poszczegolnych zolnierzy i ich wojennych losów.

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100
budynek Komendy Głównej Straży Granicznej
Tel. (+48) 22 500 44 12

www.swpfg.pl

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.