Spis: 3 Dywizja Strzelców KarpackichPodstawowe dane żołnierzy 3 DSK 2 Korpusu uwzględnione na tej liscie (imię, nazwisko, pseudonim, data urodzenia, stopień wojskowy, ostatnia jednostka, ewentualnie data smierci, odznaczenia) zostały zaczerpnięte za zgodą Związku Karpatczyków 3 DSK w Londynie ze „Spisu żołnierzy Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich” opublikowanego w tomie II opracowania Związku pt ” Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987″, Londyn 1991 r.

Zobacz spis osób z tego źródła danych.