Profil - Połkowska (Beresniewicz) Felicja

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej