Profil - Połkowska (Bereśniewicz) Felicja

  • ID: 159387
  • Źródła:

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej