Profil - Bryszniewicz (Połkowska) Felicja

  • ID: 159399
  • Źródła:

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej