Profile - Gaducewicz Mieczysław 

Military Experience