Profile - Lecybil (ps. Lecybilowski Mieczysław) Mieczysław

Military Experience