Profile - Ambrozlak Zdzisław 

Military Experience