Profile - Andrzejewski (ps. Borkowski Władysław) Czesław

Military Experience