Profile - Augustyniak (ps. Spada Zdzisław) Zdzisław

Military Experience