Profile - Filończyk Władysław 

Military Experience