Profile - Gordziejko Władysław 

Military Experience