Profil - Haggar (Szabanowicz) Emilia (Amina)

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła