Profil - Ździebło Augustyn 

Doświadczenie wojenne