Profil - Ździebło (ps. Zawadzki Władysław) Władysław

Doświadczenie wojenne