Profil - Źolkiewicz Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne