Profil - Adamkiewicz Franciszek 

Doświadczenie wojenne