Profil - Adamowicz Bronisław 

Doświadczenie wojenne