Profil - Adamowicz Stanisław 

Doświadczenie wojenne