Profil - Adamowski Bronisław 

Doświadczenie wojenne