Profil - Afonik Aleksander 

Doświadczenie wojenne