Profil - Aktanarowicz Mieczysław 

Doświadczenie wojenne