Profil - Alaszkiewicz Konstanty 

Doświadczenie wojenne