Profil - Aleksandrów Walenty 

Doświadczenie wojenne