Profil - Amsterdamski Saul 

Doświadczenie wojenne