Profil - Antonowicz Henryk 

Doświadczenie wojenne