Profil - Augustynek Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne