Profil - Anoszczenko Henryk

  • ID: 156907
  • Źródła:

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne

Inne wojenne okoliczności