Profil - Andrzan Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej