Profil - Andrzejewski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne