Profil - Adamik Gerard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne