Profil - Adamowicz Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne