Profil - Antonowicz Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne