Profil - Augustyniak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne