Profil - Avrel Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne